Hybride events: Tulips launch event 2022

Het Tulips Launch event op 27 oktober 2022 was niet alleen voor fysieke deelnemers maar ook voor digitale.

Tulips green airports is een consortium tussen luchthavens, het bedrijfsleven en onderzoekers. Zij zetten zich in om luchthavens compleet klimaat neutraal te maken. Op 27 oktober 2022 lanceerde het consortium hun eerste plannen! Op het hoofdkantoor van de Schiphol groep kwamen belanghebbende bijeen om geïnspireerd te worden door lezingen van de verschillende projectgroepen.

Aangezien Tulips een internationaal consortium is konden niet alle genodigde fysiek aanwezig zijn. Hiervoor is door The Productioneers invulling gegeven aan het hybride gedeelte van het evenement. In opdracht van Obsession hebben wij een mobiele regie op locatie gerealiseerd. Hierdoor was het evenement via een livestream te volgen. Tevens kon het digitale publiek ook deelnemen aan de verschillende polls en Q&A’s die werden gehouden over de dag.